Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 100

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING EN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2020

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 27 november 2019, ontvangt u hierbij de planning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020.

In de bijlage1 treft uw Kamer het gevraagde overzicht van brieven, wetsvoorstellen, rapportages en onderzoeken aan welke wij voornemens zijn dit jaar aan uw Kamer te sturen. Het is een indicatieve planning en hierbij zij tevens opgemerkt dat slechts een deel van de stukken die wij uw Kamer komend jaar toe zullen sturen op dit moment voorzienbaar is.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl