Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-V nr. 74

35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 augustus 2020

Hierbij zend ik u het «Jaarbericht 2019 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU»1. In dit jaarbericht wordt verslag gedaan van de totstandkoming en het resultaat van de Nederlandse inbreng bij het EU-Hof in Luxemburg. Dit resultaat wordt weergegeven in samenvattingen van de 83 uitspraken in 2019 in zaken met Nederlandse deelname. Deze uitspraken kwamen in een meerderheid van zaken overeen met het Nederlandse standpunt.

Dit jaarbericht wordt ook gepubliceerd op de website van het Expertise Centrum Europees Recht van de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (http://ecer.minbuza.nl/).

Dit verslag omvat niet alle uitspraken van het EU Hof van Justitie uit 2019. Daarvoor verwijs ik naar (http://curia.europa.eu/).

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.