35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2020

Op 16 januari 2020 ben ik uitgenodigd door de Canadese Minister van Buitenlandse Zaken voor de eerste bijeenkomst van de International Coordination and Response Group in het kader van het neerhalen van vlucht PS752 van Ukraine airlines door Iran op 8 januari jl. Deelnemers aan dit overleg zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen die slachtoffers te betreuren hebben naar aanleiding van deze tragische gebeurtenis. Er is een beroep op mij gedaan om ervaringen en geleerde lessen te delen van de Nederlandse inzet voor waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap na het neerhalen van vlucht MH17. Ik wil graag aan dit specifieke verzoek van naaste bondgenoten voldoen. Daarnaast biedt deze bijeenkomst ook een gelegenheid om de Nederlandse inzet en die van de JIT-partners – en de geleerde lessen –, inzake MH17 blijvend internationaal onder de aandacht te brengen.

Vanwege bovenstaande reden ben ik genoodzaakt op 16 januari om 11.30 uur uit de Tweede Kamer te vertrekken. Ik stel het zeer op prijs indien u wilt overwegen de debatten waarvoor ik door uw Kamer op 16 januari vanaf 11.30 uur ben uitgenodigd, te verzetten dan wel om te zetten in een schriftelijk overleg.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Naar boven