Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-V nr. 33

35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld 14 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Nederland in de periode 2020–2022 een zetel zal hebben in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties;

verzoekt de regering persvrijheid, lhbti-rechten en de bescherming van religieuze minderheden, waaronder niet-gelovigen en andersdenkenden, tot speerpunt te maken in de VN-Mensenrechtenraad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Voordewind

Van Helvert

Koopmans

Van Ojik

Ploumen

Karabulut