35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld 14 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inspanningen van de regering om te komen tot een Europese Magnitsky-wet gewaardeerd worden;

overwegende dat de motie-Omtzigt c.s. over de Magnitsky-wet de regering verzoekt om wetgeving in Nederland voor te bereiden indien er in de EU onvoldoende draagvlak is;

verzoekt de regering, de inspanningen om te komen tot een Europese Magnitsky-wet te verdubbelen;

verzoekt de regering tevens, een nationale Magnitsky-wet opgesteld te hebben indien de Europese variant niet lukt voor 31 januari 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Van Helvert

Voordewind

Naar boven