Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-V nr. 10

35 300 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Ontvangen 14 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Veiligheid en stabiliteit worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

III

In artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

IV

In artikel 7 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt ruimte te creëren om een ambassade te openen in Jerevan, Armenië door het apparaatsbudget van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met twee miljoen te verhogen. Dit bedrag is bedoeld voor een kleine Nederlandse ambassade, inclusief gebouwen, personeel, eventuele beveiliging, ICT-verbindingen en toerekenbare overheadkosten.

Sinds de «fluwelen revolutie» van april 2018 is de nieuwe regering van Armenië bezig het land te moderniseren, corruptie te bestrijden en hervormingen door te voeren op gebied van justitie en economie. Om Armenië bij te staan bij deze politieke transitie, het Nederlandse bedrijfsleven dat belangstelling heeft voor Armenië beter te ondersteunen en de politieke ontwikkelingen in deze strategisch interessante regio te kunnen volgen, is het wenselijk dat Nederland een ambassade opent. Van de 47 landen die lid zijn van de Raad van Europa heeft Nederland in zes landen geen fysieke diplomatieke vertegenwoordiging, waaronder Armenië. Nederland heeft wel een ambassade in de buurlanden Georgië en Azerbeidzjan.

De dekking wordt gevonden door een verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (Stabiliteitsfonds) met € 0,5 miljoen; een verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (VN-contributie voor Crisisbeheersingoperaties) met € 0,5 miljoen; een verlaging van artikel 4.4 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen (Publieksdiplomatie) met € 0,5 miljoen en door een verhoging van de ontvangstenraming op artikel 4.20 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen met € 0,5 miljoen. Deze thema’s sluiten aan bij het doel van dit amendement. Het amendement stelt voor een deel van de programmamiddelen om te zetten in apparaatsmiddelen.

Voordewind Van Helvert Sjoerdsma Koopmans