Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035300 nr. M

35 300 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

M GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GERBRANDY C.S. TER VERVANGING VAN DE MOTIE GEPUBLICEERD ONDER DE LETTER B

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende,

dat er in Nederland een ernstige woningnoodsituatie is ontstaan, mede omdat de woningcorporaties en de particuliere verhuurders sinds 2013 een verhuurdersheffing kregen opgelegd,

dat deze verhuurdersheffing destijds werd opgelegd om het tekort op de begroting te lenigen,

constaterende,

dat de situatie nu volstrekt anders is,

dat er derhalve geen enkele reden meer is om deze verhuurdersheffing te laten voortbestaan,

dat de woningcorporaties een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het bouwen van meer goede, duurzame en betaalbare huizen voor – met name – mensen met de lagere inkomens,

dat de woningcorporaties en de particuliere verhuurders met die 1,7 miljard euro per jaar, het woningtekort en de klimaatdoelstellingen van de regering, moeten kunnen oplossen,

verzoekt de regering om de verhuurdersheffing per 2020 sterk te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrandy

Vos

Sent

Koffeman

Kox

Van Rooijen