Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-IV nr. 52

35 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2020

Hierbij bied ik u aan de 36e Voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten, die op 5 maart jl. aan het Ministerieel Overleg bestaande uit de Minister-President van Sint Maarten en mij, werd gezonden1. Deze Voortgangsrapportage ziet op het vierde kwartaal van 2019.

Daarnaast zend ik u conform het verzoek van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties (d.d. 13 maart 2020) een door de Voortgangscommissie opgestelde rapportage met daarin een overzicht van de adviezen en constateringen die de Voortgangscommissie de afgelopen vijf jaar heeft gedaan ten aanzien van de gevangenis Point Blanche op Sint Maarten2.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl