Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-IIA nr. 6

35 300 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN GEURTS

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse land- en tuinbouw in alle seizoenen een smakelijk en in alle opzichten verantwoord assortiment produceren;

verzoekt het presidium, te bevorderen dat het aanbod van Nederlandse (streek)producten in de restaurants van de Tweede Kamer wordt verruimd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Geurts