Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035300 nr. F

35 300 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

F MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet komend jaar een bedrag van 11,4 miljard euro subsidie heeft gereserveerd voor biomassacentrales,

constaterende, dat de bijstook van biomassa in energiecentrales leidt tot grootschalige ontbossing en biodiversiteitsverlies en een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid,

constaterende, dat de klimaatwinst van houtgestookte biomassa in de energieproductie verwaarloosbaar is,

verzoekt de regering alle geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales op zo kort mogelijke termijn stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Teunissen

Nicolaï

Gerkens

Otten

De Vries

Gerbrandy

Cliteur