Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 99

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de markt tal van goede ideeën zijn om bij te dragen aan innovatieve, betaalbare en degelijke infrastructurele projecten;

van mening dat de overheid dit soort initiatieven vanuit de markt moet faciliteren in plaats van afstoten;

verzoekt de regering, waar mogelijk belemmerende regelgeving weg te nemen voor innovatieve ideeën uit de markt voor de aanleg van infrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst