Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 9

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN VAN DER GRAAF

Ontvangen 16 oktober 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Internet in de trein is van belang voor een comfortabele en productieve reis van A naar B, in het bijzonder waar het grensoverschrijdende verbindingen betreft. Deze voorziening is primair de verantwoordelijkheid van de vervoerder zelf en de telecomproviders. Echter, internet aanbieden gedurende het vervoer blijkt soms in de praktijk lastig, bijvoorbeeld in tunnels, in situaties waarbij veel reizigers tegelijkertijd een beroep doen op een verbinding of in verband met slechte dekking.

De indieners van dit amendement beogen middelen beschikbaar te stellen om in 2020 innovatieve oplossingen in beeld te brengen waarmee de snelheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van internetverbindingen in de trein verbeterd kunnen worden, in goed overleg met de betrokken partijen, waaronder vervoerders, ProRail en telecomproviders.

Dekking van dit amendement wordt gevonden in het studie- en innovatiebudget (artikel 13.03.04).

Amhaouch Van der Graaf