Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 87

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2020

Hierbij zend ik, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, u de voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2019 toe1.

De rapportage geeft de geactualiseerde planning van alle lopende projecten aan hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen. In de toelichting staan de behaalde resultaten in het afgelopen halfjaar apart vermeld.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.