Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 81

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2020

Bijgaand ontvangt u de derde Rapportage Rijkswegennet van 20191.

Deze rapportage bevat de jaarcijfers van 2019 over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies.

Belangrijkste bevindingen in deze rapportage

Ten opzichte van 2018:

  • is het aantal afgelegde voertuigkilometers in 2019 met 0,6 procent toegenomen tot 72,9 miljard voertuigkilometers. De groei in afgelegde kilometers manifesteert zich vooral aan het begin van de ochtend- en avondspits en overdag.

  • is de jaarfilezwaarte met 14,2 procent gestegen naar 13,3 miljoen kilometerminuten. De meerjarige trend is dat de jaarfilezwaarte sinds 2014 stijgt. De hoge intensiteit (reguliere spitsfiles) blijft de belangrijkste file-oorzaak, gevolgd door ongevallen en incidenten.

  • is het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, gestegen met 7,0 procent. Hiermee komt het reistijdverlies in 2019 op 70,9 miljoen uur voertuigverliesuren op jaarbasis. Reistijdverlies treedt op wanneer de weggebruiker niet de referentiesnelheid van 100 km/per uur kan rijden. Dit betekent niet per se dat de weggebruiker in de file staat.

  • is het aandeel files door werkzaamheden licht gestegen tot 3,9 procent in 2019. Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de norm van 10 procent.

  • is de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein opnieuw op de eerste plaats in de filetop-10 te vinden. Dit traject staat sinds medio 2013 op de eerste plaats, met uitzondering van de laatste vier maanden van 2016.

  • is in 2019 is het (ontwerp)tracébesluit vastgesteld voor de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide.

In 2019 is door Rijkswaterstaat gewerkt aan een aantal grote projecten, zoals de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere en is onder andere groot onderhoud uitgevoerd aan de Galecopperbrug (A12) bij Utrecht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl