Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 111

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het versterken van het internationaal spoor een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid van Nederland en het klimaat- en stikstofbeleid van dit kabinet;

overwegende dat er op dit moment verschillende initiatieven zijn – waaronder het Air Rail Plan en de Green Deal – om het internationaal spoor te stimuleren;

overwegende dat Nederland ook in samenwerking met andere landen een TEN-T-traject voor personenvervoer kan aandragen bij de Europese Commissie;

overwegende dat er met diverse landen, waaronder Oostenrijk en Zweden, gesprekken zijn over een verbinding per nachttrein;

verzoekt de regering, met haar plannen, inclusief de prioriteiten voor het stimuleren en versterken van internationale spoorverbindingen voor het notaoverleg MIRT met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van der Graaf

Schonis

Laçin