Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 109

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 109 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de fiets de schoonste en gezondste vorm van vervoer is en daardoor een bijdrage kan leveren aan ons klimaatbeleid en de leefbaarheid;

overwegende dat door de coronacrisis het gebruik van de fiets nog meer zal groeien;

overwegende dat om de fiets ruim baan te geven investeringen in infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte noodzakelijk zijn;

verzoekt de regering, om coulant om te gaan met een verhoging van het plafond van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020–2021, als de aangevraagde rijksbijdrage voor fietsmaatregelen het plafond overschrijdt en de aanvragen in voldoende mate bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid;

verzoekt de regering, om de decentrale overheden te vragen te komen met plannen voor snelfietsroutes en deze te betrekken bij de BO's MIRT en daarover terug te koppelen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin

Schonis

Van Esch