Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 106

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN STOFFER

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het project Zuidasdok met tegenslagen kampt;

constaterende dat de bijdrage van de stad Amsterdam met circa 13,8% aan het totale project zeer beperkt is;

constaterende dat realisatie van project Zuidasdok van grote maatschappelijke en economische meerwaarde is voor de regio en de stad Amsterdam;

verzoekt de regering, bij de dekking van het tekort voor het project Zuidasdok de grote maatschappelijke en economische meerwaarde en de lokale baten beter tot uitdrukking te laten komen in de verhouding tussen de financiële bijdragen van stad, regio en Rijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Stoffer