Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 105

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 105 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het potentieonderzoek verbeterde ov-verbinding Noord-Nederland-Randstad laat zien dat de Lelylijn meer potentie heeft dan een busverbinding en een efficiëntere besteding van belastinggeld is dan verbetering van bestaand spoor;

overwegende dat verbetering en versterking van de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het vestigingsklimaat in steden langs de Lelylijn bijdragen aan een gunstigere MKBA, en het rapport er dan ook toe oproept om dit verder in kaart te brengen;

verzoekt de regering, om bij de bestuurlijke overleggen nadrukkelijk uitvraag te doen naar de kansen die Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen voor de versterking en verbetering zien, en de Kamer hierover voor het notaoverleg MIRT van dit najaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Gijs van Dijk

Van Esch

Kröger