Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 103

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 103 MOTIE VAN HET LID POSTMA

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ongeveer een vijfde van de files veroorzaakt wordt door ongevallen, waardoor verkeersveiligheid van grote invloed is op de bereikbaarheid;

overwegende dat in de NMCA de mobiliteitsopgaven op objectieve wijze in kaart worden gebracht;

verzoekt de regering, verkeersveiligheid als belangrijke pijler mee te wegen in de nieuwe NMCA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Postma