35 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 73 MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 3 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het eigen risico onder de kabinetten-Rutte ruim is verdubbeld;

overwegende dat dit lage inkomens en kwetsbare groepen onevenredig hard treft in hun koopkracht;

overwegende dat dit leidt tot het mijden van noodzakelijke zorg en dat de volksgezondheid hierdoor in het geding komt;

verzoekt de regering, om de structurele miljarden die vrijkomen als we stoppen met het subsidiëren van biomassa, komend jaar 11,4 miljard euro, te gebruiken om het eigen risico te verlagen tot € 200 per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet

Naar boven