35 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S.

Voorgesteld 19 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat ieder kind moet kunnen rekenen op een goede leraar voor de klas;

constaterende dat leraren in het voortgezet speciaal onderwijs nu minder verdienen dan hun collega's in het voortgezet onderwijs;

verzoekt de regering, bij de eerstvolgende onderhandelingsronde in het voortgezet onderwijs de sector de mogelijkheid te bieden om vso-leraren te gaan waarderen naar de vo-cao en hiervoor de benodigde 20 miljoen euro vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Klaver

Marijnissen

Krol

Van Kooten-Arissen

Kuzu

Thieme

Van der Staaij

Baudet

Naar boven