Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300 nr. 15

35 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S.

Voorgesteld 19 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lonen achterblijven bij de groei van de economie en de groei van de dividenduitkeringen;

van mening dat er een zekere wederkerigheid dient te bestaan tussen bedrijven en de medewerkers die de winst van de bedrijven mogelijk maken;

spreekt uit dat de lonen in het bedrijfsleven waar mogelijk met minimaal 5% verhoogd moeten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

Asscher

Klaver

Thieme

Krol

Kuzu

Wilders

Baudet