35 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S.

Voorgesteld 19 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een opeenstapeling is van problemen bij uitvoeringsorganisaties van de overheid;

overwegende dat goed overheidsfunctioneren een voorwaarde is voor publiek vertrouwen;

overwegende dat overheidsuitvoering vaak te anoniem en weinig behulpzaam is, doordat protocollen en procedures een goede dienstverlening in de weg staan;

verzoekt het presidium, een voorstel voor te bereiden voor een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, het verlies aan menselijke maat, de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer zelf en hoe de uitvoerbaarheid van beleid beter gewaarborgd kan worden in het parlementair proces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Segers

Jetten

Dijkhoff

Marijnissen

Thieme

Krol

Klaver

Asscher

Baudet

Van der Staaij

Naar boven