Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135293 nr. C

35 293 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

C BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2021

Op 16 februari jongstleden heeft de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving een voorlopig verslag uitgebracht inzake het bovengenoemde wetsvoorstel. De reactie op het voorlopig verslag door middel van een memorie van antwoord kan niet binnen de door de commissie gevraagde termijn gegeven worden in verband met de benodigde afstemming met het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ik streef ernaar de reactie door middel van een memorie van antwoord zo spoedig mogelijk uit te brengen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga