Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135293 nr. 7

35 293 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 december 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel T, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het eerste lid, onderdeel a,» vervangen door «het tweede lid, onderdeel a».

2. In het tweede lid wordt «het tweede lid» vervangen door «het derde lid».

Toelichting

Abusievelijk zijn in artikel I, onderdeel T, onjuiste verwijzingen opgenomen. In deze nota van wijziging wordt deze onjuiste verwijzingen gecorrigeerd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga