35 286 Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2019

Op 3 oktober 2019 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer (PvdA) over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (Kamerstuk 35 286, nr. 2).

Het verkrijgen van de relevante informatie om de kabinetsreactie op te stellen vergt enige tijd waardoor de reactie niet binnen de gebruikelijke termijn kan worden opgesteld. Ik streef ernaar om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk rond de jaarwisseling met een kabinetsreactie te komen.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven