Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035282 nr. 47

35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID BAUDET

Ontvangen 12 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel M, voorgesteld artikel 7.2, tweede lid, onderdeel c, wordt «, meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van» vervangen door «noodzakelijk is voor».

II

In artikel II, onderdeel B, voorgesteld artikel 7.1.1, tweede lid, onderdeel c, wordt «meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van deelnemers» vervangen door «noodzakelijk is».

Toelichting

De regering beoogt met het wetsvoorstel paal en perk te stellen aan de sluipende verengelsing van het hoger onderwijs. Door het noodzakelijkheidscriterium door een meerwaardecriterium te vervangen, dreigt het wetsvoorstel de verengelsing nu echter juist meer ruimte te bieden. Meerwaarde is immers gemakkelijker aan te tonen dan noodzaak. De indiener hecht aan het voortbestaan van het noodzakelijkheidscriterium.

Baudet