Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035282 nr. 18

35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 11 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onder 2, vervalt in het voorgestelde zesde lid «Nederlandstalige».

Toelichting

Ondergetekende vindt dat de regering niet enkel voor Nederlandstalige studenten de mogelijkheid moet hebben om regels te stellen over het werken aan de Nederlandse taal. Die mogelijkheid kan ook voor buitenlandse studenten nuttig zijn. Dit amendement zorgt er daarom voor dat de regering ook uitwerking kan geven aan de verplichting van instellingen om te werken aan het bevorderen van het Nederlands bij buitenlandse studenten. Uit de evaluatie van de Gedragscode internationale student bleek dat taalprogramma’s een positief effect hebben.

Bisschop