Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035266 nr. 15

35 266 Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 16 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment 40% van alle vluchten op Schiphol naar een bestemming op 750 km of minder plaats vindt;

overwegende dat één van deze bestemming Düsseldorf is, dat zeer goed bereikbaar is per trein;

overwegende dat er meer dan 60 vluchten per dag naar Londen plaats vinden, maar er binnenkort een snelle, directe treinverbinding met Londen is;

verzoekt de regering, in gesprek te treden met de lucht- en treinsector over het versterken van de trein als aantrekkelijk alternatief en het verminderen van het aantal vluchten naar Düsseldorf en Londen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee