35 236 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Nr. 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;

constaterende dat wereldwijd diverse landen en steden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;

constaterende dat het Europees parlement recent een resolutie heeft aangenomen die de klimaatnoodtoestand uitroept,

van mening dat het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken;

roept de klimaatnoodtoestand uit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Ouwehand

Naar boven