Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035229 nr. 6

35 229 Parlementair onderzoek digitale toekomst

Nr. 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2020

Hierbij bieden wij u aan de op 17 maart 2020 door ons vastgestelde publicatie Grip op digitalisering: rode draden uit tien jaar Rekenkameronderzoek1. Deze publicatie verschijnt vandaag.

We publiceren deze factsheets mede ten behoeve van het onderzoek van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst van de Tweede Kamer en informeren graag het parlement als geheel.

Op de website https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/ict-en-digitaliseringis naast de factsheets een doorklikbaar webdossier te vinden met alle onderliggende publicaties.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl