35 228 Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 20 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onvrij gedachtegoed in toenemende mate online wordt verspreid en salafistische aanjagers online normale geloofsuitingen verdringen met extremistisch, anti-democratisch en radicaal salafistische uitingen;

verzoekt de regering, in samenwerking met hostingproviders en internetplatforms deze uitingen structureel tegen te gaan en daar indien nodig het bestuurlijk instrumentarium voor in te zetten;

verzoekt de regering, tevens onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de aanpak van extremistisch, anti-democratisch en radicaal salafistische uitingen online onder te brengen bij de op te richten autoriteit kinderpornografische en terroristische content of indien dat niet mogelijk is een andere autoriteit;

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Paternotte

Van Toorenburg

Van Ojik

Kuiken

Naar boven