Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035218 nr. 11

35 218 Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 maart 2020

In uw brief van 5 maart 2020 verzoekt u om afschrift van mijn antwoord op het advies van de Adviescommissie Toetsing Regeldruk (ATR) van 7 februari 2020 met betrekking tot het besluit en de regeling elektronische publicaties. In reactie hierop laat ik u weten dat niet per brief op dit advies zal worden gereageerd. Zoals gebruikelijk zal het advies van de ATR in het algemeen deel van de toelichting van het besluit en de regeling worden verwerkt. Het besluit en de regeling zullen naar verwachting in het najaar van 2020 worden bekendgemaakt in het Staatsblad en de Staatscourant. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2021.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops