35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

P MOTIE VAN HET LID VAN PAREREN

Voorgesteld 19 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de voorgenomen harmonisering van de Wajong-regimes met zich brengt dat er Wajongers achteruit gaan in hun inkomen;

constaterende, dat dit een ernstige financiële korting voor kwetsbare groepen geeft;

overwegende, dat in deze tijden van coronacrisis de zorgen bij Wajongers over hun positie toeneemt;

verzoekt de regering om de desbetreffende Wajongers te compenseren

en gaat over tot de orde van de dag.

van Pareren

Naar boven