Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035213 nr. 26

35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RENKEMA EN GIJS VAN DIJK

Ontvangen 4 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel S, wordt in het voorgestelde artikel 2:40 na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Voor zover dit leidt tot een hoger bedrag aan inkomensondersteuning per dag, bedraagt de inkomensondersteuning per dag, in afwijking van het eerste lid, onderdeel a: (I/LW) – I.

II

In artikel I, onderdeel Z, wordt in het voorgestelde artikel 3:8 na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Voor zover dit leidt tot een hoger bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering per dag, bedraagt de arbeidsongeschiktheidsuitkering per dag, in afwijking van het eerste lid, onderdeel a: (I/LW) – I.

Toelichting

Met de voorgestelde regeling ontvangen mensen met een Wajong-uitkering die meer dan vier dagen werken met loondispensatie een lager totaalinkomen dan zij zouden hebben verdiend zonder loondispensatie. De indieners achten het onrechtvaardig dat werkende mensen met een Wajong-uitkering niet tenminste het functieloon als totaalinkomen ontvangen. Dit amendement regelt derhalve dat mensen die met loondispensatie werken tenminste een totaalinkomen hebben gelijk aan het functieloon behorende bij de dienstbetrekking. Indien iemand werkt met loondispensatie worden twee berekeningen gedaan: eerst de reguliere berekening voor inkomensondersteuning, vervolgens een berekening voor de aanvulling tot het functieloon. Als de uitkering bij de tweede berekening hoger is, ontvangt de werkende Wajonger deze hogere uitkering.

Renkema Gijs van Dijk