Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035213 nr. 15

35 213 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS C.S.

Ontvangen 30 oktober 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, komt het voorgestelde artikel 1a:4, tweede lid, te luiden:

  • 2. De arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt per dag 0,75 * (G – I).

II

In artikel I, onderdeel W, komt het voorgestelde artikel 2:46, eerste lid, te luiden:

  • 1. De uitkering, bedoeld in artikel 2:45, bedraagt per dag 0,75 * (G – I).

III

In artikel I, onderdeel BB, komt het voorgestelde artikel 3:8b, eerste lid, te luiden:

  • 1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de jonggehandicapte, bedoeld in artikel 3:8a, eerste lid, bedraagt per dag 0,75 * (G – I).

Toelichting

Dit amendement regelt dat mensen met duurzaam geen arbeidsvermogen die een Wajong-uitkering ontvangen de mogelijkheid hebben om een beperkt inkomen uit arbeid te ontvangen, zonder dat dit direct volledig verrekend wordt met hun uitkering. Ook al is de kans klein dat deze groep betaalde arbeid gaat verrichten en ook al hebben zij een wat hogere uitkering (75% WML), het is waardevol als zij de mogelijkheid hebben om incidenteel wat werk te doen. Het werkt demotiverend als de inkomsten tot 20% WML gekort worden op de uitkering, zoals in het wetsvoorstel wordt voorgesteld. De indieners willen daarom dat ook de inkomsten tot 20% WML volgens de formule worden verrekend, zodat ze ook van die eerste inkomsten een deel mogen houden. Op deze manier regelt dit amendement dat de uitkering niet direct gekort wordt als er (incidenteel) enige werkzaamheden worden verricht.

Bruins Peters Raemakers Nijkerken-de Haan Gijs van Dijk Renkema Jasper van Dijk