35 210 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2019

Hierbij rectificeer ik de brief die gisteren is verzonden ten aanzien van antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Defensie over het wetsvoorstel van 29 mei 2019 inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35 210 X, nr. 3). De brief van 24 juni 2019 bevatte nog conceptteksten. Gelieve de brief van 24 juni 2019 als niet verzonden te beschouwen. Separaat ontvangt u de nieuwe brief met antwoorden (Kamerstuk 35 210 X, nr. 5).

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven