35 207 China

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN HELVERT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de VS en Australië zich openlijk uitspreken voor de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties en aangelegenheden;

overwegende, dat Taiwan een legitieme wens kent om op betekenisvolle wijze te participeren in internationale organisaties;

verzoekt de regering, in navolging van de VS en Australië in dezen steun te betuigen aan Taiwan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Van Helvert

Naar boven