Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035207 nr. 28

35 207 China

Nr. 28 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22

Voorgesteld 8 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de internationale rechtsorde een strategisch belang is voor Nederland en Europa;

overwegende dat internationale afspraken over het respecteren van mensenrechten een onlosmakelijk onderdeel zijn van die internationale rechtsorde;

constaterende dat Chinese bedrijven betrokken kunnen zijn bij mensenrechtenschendingen;

verzoekt de regering, om proactieve ondersteuning te geven aan het bedrijfsleven voor wat betreft het voorkomen van medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen en geen exportkredietverzekering te verlenen wanneer op het risico van mensenrechtenschendingen niet wordt geacteerd, om zo te bevorderen dat de Nederlandse bedrijven zich in de handel houden aan de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind