Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035207 nr. 27

35 207 China

Nr. 27 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 8 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Chinese Ministerie van openbare veiligheid surveillancesoftware van Nederlandse bedrijven gebruikt voor het herkennen en registreren van emoties, de etniciteit en het geslacht van zijn burgers;

overwegende dat het onwenselijk is dat Nederlandse software wordt gebruikt voor het onderdrukken van mensen elders in de wereld, maar dat surveillancesoftware momenteel niet onder de restricties voor wapenexport valt;

constaterende dat over het toevoegen van surveillance technologie aan de lijst van dual-use goederen nog geen overeenstemming bestaat binnen de EU, ondanks inzet van de Nederlandse regering;

overwegende dat het Nederland vrijstaat om zelfstandig te besluiten een exportvergunningsplicht in te voeren voor surveillance technologie;

verzoekt de regering, extra inspanningen te verrichten om in Europees verband een vergunningsplicht in te stellen voor de export van surveillance technologie, en, mocht dit niet lukken voor 1 juli 2020, een dergelijke vergunningsplicht in te voeren via nationale wetgeving, bij voorkeur samen met zo veel mogelijk andere gelijkgezinde lidstaten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Sjoerdsma