Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035207 nr. 25

35 207 China

Nr. 25 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 8 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de VS en Australië zich openlijk uitspreken voor de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties en aangelegenheden;

overwegende, dat Taiwan een legitieme wens kent om op betekenisvolle wijze te participeren in internationale organisaties;

verzoekt de regering, in navolging van de VS en Australië, waar mogelijk binnen de EU draagvlak te zoeken voor steun aan de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties en aangelegenheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Van Helvert