35 207 China

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mensenrechtensituatie in China onverminderd zorgelijk is;

overwegende dat het van groot belang is dat mensenrechtenschendingen veroordeeld worden en dat Nederland zich uitspreekt wanneer de mensenrechten ernstig onder druk staan;

constaterende dat dit in de relatie met China te weinig gebeurt;

verzoekt de regering, zich vaker en stelliger, bilateraal en in Europees verband uit te spreken wanneer de mensenrechten in China onder druk staan

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Van Helvert

Voordewind

Van Ojik

Ploumen

Karabulut

Naar boven