35 164 Initiatiefnota van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat antisemitisme toeneemt en er veel racistische incidenten zijn;

overwegende dat slechts een kwart van de Joden aangifte doet van antisemitische incidenten, omdat ze vinden dat aangiften te weinig serieus worden genomen;

van mening dat politiemensen die gespecialiseerd zijn in het opnemen van aangiften en opsporing van discriminatiefeiten van belang kunnen zijn voor de strafrechtelijke aanpak van discriminatie;

constaterende dat in het WODC-rapport «Speciale behoeften van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp» de inzet van gespecialiseerde rechercheurs als een van de best practices wordt genoemd;

verzoekt het kabinet, begin 2021 een pilot te starten met de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie, en de Kamer over de opzet in het najaar van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Bergkamp

Kuiken

Buitenweg

Bisschop

Van der Graaf

Van Brenk

Van Haga

Naar boven