Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035164 nr. 7

35 164 Initiatiefnota van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat antisemitisme een probleem van ons allen is, niet enkel van de Joodse gemeenschap;

van mening dat de urgentie en noodzaak voor een effectieve aanpak van antisemitisme groot zijn;

spreekt uit in te stemmen met de in de initiatiefnota over een effectievere aanpak van antisemitisme geformuleerde beslispunten;

verzoekt de regering uitvoering te geven aan deze beslispunten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Van der Graaf