Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035164 nr. 11

35 164 Initiatiefnota van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de behandeling van aangiftes en de vervolging van antisemitische incidenten nog steeds moeizaam verlopen;

overwegende dat de aard van antisemitische incidenten vraagt om specialistische kennis binnen de justitieketen;

verzoekt de regering in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie te streven naar het inrichten van speciale eenheden die belast zijn met het aanpakken van antisemitisme,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop