Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935160 nr. 6

35 160 Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 29 mei 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

In artikel 67, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering vervalt «323a,».

Toelichting

Nu met het wetsvoorstel de strafmaat van artikel 323a van het Wetboek van Strafrecht wordt verhoogd van drie naar vier jaren, valt dit misdrijf onder artikel 67, eerste lid, onderdeel a, Wetboek van Strafvordering (een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld), zodat het in onderdeel b van dit lid kan vervallen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus