Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935142 nr. 12

35 142 Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk over Een eerlijker loon

Nr. 12 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 5

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Mark Rutte van mening is dat de CAO-lonen gelijke tred moeten houden met de top van het bedrijfsleven;

spreekt uit dat de CAO-lonen tenminste gelijke tred moeten houden met de loonstijging aan de top van het bedrijfsleven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent