35 140 Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland

35 141 Initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: «Veen red je niet alleen»

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2019

De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben mij en de Minister van LNV verzocht om een kabinetsreactie te geven op de initiatiefnota’s van de leden De Groot (D66) en Bromet (GL) «Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland» (Kamerstuk 35 140) en «Veen red je niet alleen» (Kamerstuk 35 141).

Uw Kamer zal de kabinetsreactie op de initiatiefnota «Veen red je niet alleen» ontvangen van de Minister van LNV. De kabinetsreactie op de initiatiefnota «Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland» zal ik de Kamer doen toekomen.

Omdat meer tijd nodig is voor het opstellen van deze kabinetsreacties en de afstemming daartussen, informeer ik u hierbij, mede namens de Minister van LNV, dat de reacties uiterlijk eind mei naar uw Kamer worden verzonden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven