Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 32

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 32 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VELDMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28

Voorgesteld 21 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Invest-NL zowel het ondersteunen van risicovolle activiteiten van ondernemingen op het gebied van grote transitieopgaven, als het versterken van het MKB, inclusief start -ups, en doorgroeien van scale-ups naar grotere ondernemingen tot taak heeft

overwegende dat het MKB de ruggengraat van de Nederlandse economie is,

verzoekt de regering, om Invest-NL het indringende advies mee te geven om het versterken van MKB-ondernemingen die marktbreed actief zijn – inclusief start-ups en het doorgroeien van scale-ups, naar grotere ondernemingen – al vanaf de startfase van Invest-NL een belangrijke taak te laten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag,

Veldman