Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 14

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 7 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan hoofdstuk 4 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 4. Verboden financiering

Artikel 14a Financiering fossiele industrie

Op straffe van nietigheid van de desbetreffende rechtshandeling verschaft Invest-NL, noch een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, derde lid, financiering aan de fossiele industrie.

Toelichting

Invest-NL heeft zowel economische als maatschappelijke doelen. De door de regering beoogde maatschappelijke transitie-opgaven zoals vastgelegd in de aanvullende overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL worden door de indiener van dit amendement sterk ondersteund. Deze aanvullende overeenkomst kan echter gewijzigd worden zonder tussenkomst van het parlement. Hierom wil de indiener vastleggen dat investeringen in de fossiele industrie volledig uitgesloten worden in de investeringsportfolio van Invest-NL.

Futselaar